Your Company Name — Your Slogan

Soutěž o audi-jak hrát

Největší soutěž o ceny na internetu

soutež o AUDI Q5

Podmínky soutěže

 

 • Odesláním jakékoli SMS zprávy v soutěži SMSio uživatel potvrzuje, že si přečetl tyto podmínky použití, dobře jim porozuměl a tyto podmínky odesláním SMS akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je odeslaná SMS zpráva validní či nikoliv.
 • Provozovatel soutěže je Viktor Frank. Soutěž je provozována na serveru www.smsio.cz a propagována na webech partnerů, na letácích a v ostatních mediích.
 • Účastnit soutěže se může každý občan starší 18 let, který pošle SMS s příslušným kódem. Vyloučení ze soutěže jsou provozovatelé soutěže včetně jejich rodinných příslušníků.
 • Počet SMS zpráv zaslaných do soutěže není omezen. SMS zprávy zaslané prostřednictvím internetové SMS brány budou ze soutěže vyloučeny. Uživatel je oprávněn zasílat virtuální SMS zprávy - VMSio z virtuálního účtu a mobilních telefonů současně.
 • Uživatel bere na vědomí, že se účastní soutěže prostřednictvím služby SMS Premium se zvýšeným tarifem 50 Kč včetně DPH za 1 SMS zprávu. Za virtuální SMS zprávu na členském účtu nebo SMS zprávy odeslané nelze požadovat jakoukoliv náhradu.
 • Za každý přístup formou virtuální SMS zprávy budou uživateli odečteny virtuální SMS zprávy z jeho uživatelského účtu. Cena virtuální SMS zprávy může být v průběhu období soutěže změněna bez předchozího upozornění (změna ceny virtuální SMS zprávy se nedotkne již odeslaných virtuálních SMS).
 • V případě války, teroristického útoku, výjimečného stavu, nebo působení vyšší moci mimo naši kontrolu, si pořadatel vyhrazuje právo soutěž zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.
 • Výhercem v soutěži se stává ten, jehož SMS zpráva je doručena v určitém pořadí, které je vždy uvedeno u každé ceny. Pořadí každé soutěžní SMS zprávy jednoznačně určuje datum a čas přijetí této SMS zprávy do systému.
 • Každý, kdo odešle soutěžní SMS zprávu, bude taktéž formou SMS zprávy (na číslo z něhož byla SMS zpráva odeslána) informován o pořadí jeho SMS v soutěži a zda se stává výhercem či nikoliv.
 • Každý výherce je pořadatelem telefonicky kontaktován na čísle, z něhož byla výherní SMS doručena, pro doplnění dodací adresy výhry. Pokud se výherce nepodaří kontaktovat do 2 týdnů od ukončení soutěže, výhra automaticky připadá pořadateli. # Výhry jsou doručovány prostřednictvím přepravní služby po celé ČR, případně je po dohodě možno výhru si osobně vyzvednout v sídle společnosti. Ceny jsou výhercům doručeny nejpozději do 6-ti týdnů od ukončení soutěže. Vlastnictví k výhře přechází na vítěze jejím doručením.
 • Výherci mohou své případné nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat přímo u osob uvedených v záručních podmínkách dle příslušných ustanoveních o odpovědnosti za vady cen podle občanského zákoníku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ověřovat validitu kterékoliv SMS a vyloučit uživatele, který se pokusil falšovat či ovlivňovat proces odesílání SMS nebo který odeslal SMS přístup, který není v souladu s těmito podmínkami.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže.